Oferta

ROBOTY ELEKTROENERGETYCZNE

Zapewniamy wysokiej jakości energię elektryczną. Dzięki nam jej dopływ do odbiorcy jest niezawodny. Posiadamy doświadczenie w budowie stacji transformatorowych SN/NN, linii napowietrznych SN/NN oraz linii kablowych SN/NN.

Budowa stacji transformatorowych SN/nN
Budowa linii napowietrznych SN/nN
Budowa linii kablowych SN/nN

ROBOTY BUDOWLANE

Oferujemy pełny zakres usług w zakresie remontów oraz utrzymania obiektów wysokiego, średniego oraz niskiego napięcia łącznie z pomieszczeniami akumulatorowni, sterowania oraz zaplecza stacji.

Obiekty elektroenergetyczne WN
Obiekty elektroenergetyczne SN/nN

POMIARY

Zajmujemy się pomiarami sieci elektroenergetycznej. Lokalizujemy uszkodzenia kabli średniego i niskiego napięcia.

Lokalizacja uszkodzeń kabli SN/nN

.

Próby napięciowe kabli SN
Wyznaczanie tras kabli SN/nN
Badanie transformatorów SN/NN
Badanie rozdzielni SN i nN

PRZEWIERTY STEROWANE HDD VERMEER I PRZECISKI TRACTO TECHNIC GMBH

Przewierty sterowane realizujemy za pomocą amerykańskich maszyn Vermeer – jest to wiodący producent maszyn HDD. Przeciski wykonujemy urządzeniami najwyższej klasy i jakości niemieckiego producenta Tracto Technic GMBH.

Przeciski o średnicy Ø75, Ø110, Ø140, Ø160mm

pRojekty

Wykonujemy projekty sieci i instalacji elektrycznych oraz energetycznych

Przeciski o średnicy Ø75, Ø110, Ø140, Ø160mm

Wykonujemy projekty sieci i instalacji elektrycznych oraz energetycznych

Pogotowie energetyczne

Oferujemy usługi naszego pogotowia energetycznego 24h/ 7 dni w tygodniu.